Zmluva č. KaVSÚ-1-1150/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KaVSÚ-1-1150/2007
Dodávateľ:AGE, spol. s r. o. Piešťany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ - digitálna videokamera CPV: 32333200-8
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 587,93
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 587,93
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:OS SR

Prílohy