Zmluva č. KaVSÚ-4-1009/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KaVSÚ-4-1009/2008
Dodávateľ:AGE, spol. s r. o. Piešťany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ – audio a videotechnika: rádioprijímače, DVD prehrávače, prenosné FTP CPV: 32331300-5
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 861,05
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 861,05
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:OS SR

Prílohy