Zmluva č. KaVSÚ-4-997/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KaVSÚ-4-997/2008
Dodávateľ:AGE, spol. s r. o. Piešťany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ – chladničky CPV: 29711130-6
Zmluvne dohodnutá čiastka:32 510,46
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32 510,46
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:OS SR

Prílohy