Zmluva č. BARMO-2008-099-005/2

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:BARMO-2008-099-005/2
Dodávateľ:ALKA s.r.o, Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZOD č. 080301-9901-005, parnie, sušenie, žehlenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:BARMO
Poznámka:rámcová zmluva,zakázka s nízkou hodnotou

Prílohy