Zmluva č. 34/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:34/2007
Dodávateľ:ANECT a.s., Bratislava, Teslova 30
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie diela ako "Nasadenie Cisco IP telefónie
Zmluvne dohodnutá čiastka:25 599,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:25 599,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy