Zmluva č. PSB PO-1-83/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB PO-1-83/2010
Dodávateľ:AIS-PO, s.r.o. Architektonické a inžinierske služby Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prešov-VOP-zriadenie vodovodnej prípojky do b.č.1 - projektová dokumentácia
Zmluvne dohodnutá čiastka:361,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:361,76
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:400,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Prešov

Prílohy