Zmluva č. 2/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2006
Dodávateľ:ETOP - TRADING a. s., Púchov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Návratná fnančná výpomoc na podporu riešenie projektu "Využitie výsledkov vývoja nových výrobkov z odpadovej gumy - diaľničný program, vysokonosné kolesá pomocou nových technológií".
Zmluvne dohodnutá čiastka:158 003,05
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:158 003,05
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Inovačný fond n. f. , Bratislava

Prílohy