Zmluva č. ZV-81-68/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-68/2008
Dodávateľ:AIS-PO s r.o., architektonické a inžin.služby, Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č.28/2115 - Nákup a dodávka vozidla AKTIS 4x4,1R-08 VV s valníkovou plošinou
Zmluvne dohodnutá čiastka:53 122 670,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:53 122 670,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Slovenská republika Ministerstvo obrany SR, Bratislava

Prílohy