Zmluva č. ZV-81-67/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-67/2008
Dodávateľ:AIS-PO s r.o., architektonické a inžin.služby, Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoD č.ÚŠZV-81-67/2008 Zmena dokumentácie rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 606 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 606 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy