Zmluva č. 87/2007-3100-2040/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:87/2007-3100-2040/2007
Dodávateľ:Acase, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo, systém Case fin
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 604,59
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 604,59
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy