Zmluva č. PSBPP-214-2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBPP-214-2006
Dodávateľ:MUTEZ s.r.o, Poprad
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie TOO DK Kežmarok
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 959,97
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 959,97
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Poprad

Prílohy