Zmluva č. PSB MB-322-34/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB MB-322-34/2006
Dodávateľ:Daniel Repka, DERATEX EKO, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyrezávanie divorastúcich krovín vrátane likvidácie v objekte OVŠL Košice
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 513,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 513,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Moldava n/B

Prílohy