Zmluva č. PSB PO-21-125/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB PO-21-125/2006
Dodávateľ:BTS PO, s.r.o.Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava prenosných hasiacích prístrojov PSB Prešov
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 130,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 130,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Prešov

Prílohy