Zmluva č. PSB PO-21-141/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB PO-21-141/2006
Dodávateľ:Antes B+M,s.r.o.Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava IBS v objekte VÚ 1172
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 731,81
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 731,81
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Prešov

Prílohy