Zmluvy za Fond sociálneho rozvoja


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
262/2008 JUDr. Ivan Klementis, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava Poskytovanie právnych služieb, právne poradenstvo vo veciach súvisiacich s predmetom činnosti FSR/Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 080201 27 617 0 FSR 01.02.2008 31.01.2009
002/2009 JUDr. Ivan Klementis, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava Poskytovanie právnych služieb, právne poradenstvo vo veciach súvisiacich s predmetom činnosti FSR/Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 090319 20 760 0 FSR 26.03.2009 31.03.2010
132/2010 JUDr. Ivan Klementis, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava Zmluva o poskytovaní právnych služieb 29 970 11 928 FSR 10.03.2010 30.06.2011
027/2008 MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8, Bratislava Zabezpečenie 2-och konferencií a 1 seminár, reklamné predmety/Zmluva o zabezpečení publicity 104 172 0 FSR 30.06.2008 31.12.2008
018/2008 MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8, Bratislava Zhotovenie textových a obrazových podkladov do publikácií a letákov a odborný preklad do AJ/Zmluva o dielo č. 018/2008-HZ-2.3/V 85 411 0 FSR 20.05.2008 20.08.2009
044/2009 Master Computers, s.r.o., Vrbovská cesta 2590, Piešťany Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky/Kúpno - predajná zmluva 30 172 0 FSR 07.12.2009 31.12.2009
014/2007 Medikum Polis o.z. Jókaiho 5, 821 06 Bratislava Metodika pre hodnotenie projektov a zefektívnenie procesu hodnotenia projektov /Zmluva o dielo - č. 06/2007 24 895 0 FSR 17.05.2007 30.06.2007
012/2008 Mgr. Tibor Škrabský - HUMAN PRO, Horné Pršany 123, 974 05 Príručka dobrej praxe projektov realizovaných v rámci IS EQUAL/Zmluva o dielo 6 137 0 FSR 10.03.2008 15.08.2008
018/2007 MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra Dodávka, rozvoz a inštalácia výpočtovej/ Kúpna zmluva č. MC2007/111 30 876 0 FSR 27.06.2007 29.06.2007
016/2007 MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra Dodávka, rozvoz a inštalácia výpočtovej/ Kúpna zmluva č. 07/05/15 21 272 0 FSR 01.06.2007 30.06.2007
144/2010 NAVIS, spol. s r.o., Agátová 8, Levice Dramaturgická a scénáristická príprava cyklu krátkych šotov o chudobe a filmová realizácia/Zmluva o dielo 29 900 0 FSR 22.03.2010 24.04.2010
015/2008 netPoint, s.r.o. Topoľový rad 39, 900 27 Bernolákovo Procesná štruktúra FSR/Zmluva o dielo 35 353 0 FSR 01.04.2008 14.04.2008
045/2010 PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o. B.Němcovej 4089, Topoľčany Rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 29 126 14 554 FSR 15.01.2010 31.12.2010
257/2008 REGIONIS, s.r.o., Šulekova 4, Bratislava Vykonanie kontrol na mieste a monitoring projektov v štádiu realizácie Zmluva o poskytovaní služieb 32 778 0 FSR 08.12.2008 31.12.2008
013/2007 Rómska tlačová agentúra, Južná trieda 53, Košice Reportáže o aktivitách FSR/Zmluva o dielo č. 1/2007 7 967 0 FSR 16.05.2007 30.05.2007
1002/2006 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíková 17 Bratislava Upratovacie a čistiace práce/Zmluva o dielo č. 1002 na vykonávanie upratovacích a čistiacich prác 57 688 0 FSR 16.03.2006 31.12.2009
019/2007 Spinner, s.r.o., Mickiewiczova 2, Bratislva Navrhnutie, vytvorenie a naprogramovanie www.stránky Zmluva o dielo č. 012007 29 626 0 FSR 24.07.2007 08.10.2007
<<1 2