Zmluva č. 45/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:45/2009
Dodávateľ:Agentúra Tympany, s.r.o., Jalovec
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 481,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 481,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:ASFEU

Prílohy