Zmluvy za Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
61/2009 ITSK-HS Nitra, Nitra Zmluva na vytvorenie web stránky 1 660 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra 15.11.2009 25.12.2009
1c/2007 IVES Košice, Košice Zmluva na programové vybavenie 806 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra 10.01.2007 31.12.2007
ESF/2007 IVS Bratislava, Bratislava Zmluva na zabezpečenie jazykového kurzu pre zamestnancov 72 400 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra 24.09.2007 30.09.2008
autodoprava/2006 Kooperatíva poisťovňa, Nitra PPZ poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 635 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra 20.12.2006 31.12.2007
autodoprava/2007 Kooperatíva poisťovňa, Nitra PPZ poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 799 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra 05.12.2007 31.12.2008
58/2008 Medicínske centrum Nitra, Nitra Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 2 360 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra 03.06.2008 18.01.2010
55/2008 ORANGE Slovensko, Bratislava Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby "Zvýhodnené firemné hovory" 1 956 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra 04.02.2008 12.01.2010
56/2008 ORANGE Slovensko, Bratislava Zmluva o pripojení č. A3673900 318 449 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra 26.03.2008 25.03.2010
53/2006 PORCHE Slovakia, s.r.o. Bratislava, Bratislava Čiastková kúpna zmluva č. 10/2006 na dodanie 1 ks osobného motorového vozidla VW Passat 24 813 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra 21.12.2006 02.03.2007
11/2004 ŠKODA AUTO Slovensko Bratislava kúpa automobilov 24 983 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre 14.04.2004 14.05.2004
28/2005 ŠKODA AUTO Slovensko Bratislava kúpa automobilu 12 448 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre 06.04.2005 18.04.2005
35/2005 ŠKODA AUTO Slovensko Bratislava kúpa automobilov 26 599 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre 14.11.2005 24.11.2005
49/2006 ŠKODA AUTO Slovensko Bratislava kúpa automobilu 13 261 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre 04.04.2006 12.05.2006
52/2006 V-bit, s.r.o. Nitra, Nitra Kúpna zmluva č. 2600602/2006 na nákup PC 1 668 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra 20.06.2006 26.06.2006
52a/2007 V-bit, s.r.o. Nitra, Nitra Kúpna zmluva č. 270104/2007 na nákup výpočtovej techniky 7 430 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra 25.01.2007 05.10.2007
64/2010 Žilinská univerzita F PEDAS Žilina, Žilina Zmluva o dielo č. ZU-KUD NR 1/2010 na vypracovanie programového vybavenia pre náhodný výber testových otázok a skúšobných testov pre skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave 1 059 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra 24.02.2010 08.03.2010