Zmluvy za Centrum vzdelávania MPSVR SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
51420/0410 Službyt Nitra s.r.o., ul. Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov č.51420/0410 350 2 100 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 01.05.2010 09.10.2012
Spolok architektov Slovenska, Panska 15, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 480 2 880 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 01.07.2010 09.10.2012
13098/2008/2008 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany Vykonanie dohľadu nad subjektom s certifikovaným systémom 3 160 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.07.2008 09.11.2008
CV/I/09/568 Tender Profit, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava Mandátna zmluva uzavretá na základe § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnník v znení neskorších predpisov 34 808 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 30.07.2010 30.12.2012
Trexima Bratislava, spol. s.r.o., Drobného 29, 844 07 Bratislava Zmluva o dielo 2 766 155 193 091 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 09.07.2010
Trexima Bratislava, spol. s.r.o., Drobného 29, 844 07 Bratislava Zmluva o dielo 2 706 655 1 253 216 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 01.04.2010
<<1 2