Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
KaVSÚ-1-275/2007 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o. Zohor Dodatok č. 1 ZoPS - likvidácia nebezpečných odpadov CPV: 90122100-9 4 348 0 OS SR 17.04.2007 30.06.2007
UVSZA-20-9-2008-AHSk A.S.A. Slovensko spol.s.r.o., o.z. Žilina Zmluva o zhodnotení a zneškodnení odpadu 0 0 VS Žilina podľa potreby o zneškodnení nebezpečného odpadu
VN-04-30-12-2008.pdf A.S.A. spol.s.r.o.,Bratislavská 18,Zohor Odvoz a zneškodnenie inf. nemocnič. odpadu 1 660 415 VN SNP RK 30.12.2008 31.12.2010 zmluv.cena bez DPH
PSB HC-34-9/2010 A.S.A. Trnava s.r.o., Trnava Doprava a likvidácia TKO v Trnave. 1 000 1 000 Hlohovec 19.04.2010 31.12.2010
PSB HC-65-2/2008 A.S.A. Trnava s.r.o., Trnava Doprava a likvidácia TKO v Trnave. 406 0 PSB Hlohovec 10.01.2008 31.12.2008
VN-02-04-01-2010.pdf A.S.A.Slovensko spol.s.r.o.,Bratislavská 18,Zohor Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 54 210 27 688 VN SNP RK 04.01.2010 31.12.2010
PSB BA 69-90/2008 A.S.A.Trnava spol.s r.o. Priemyselná 5 Zneškodňovanie odpadu a sklad. na skládke odpadu Trnava - Zavar 0 0 PSB Bratislava 01.01.2008
PSBZV-294/2010 A.T.Servis Odborná kontrola SAH FE-36 300 0 PSB Zvolen 20.05.2010 30.06.2010
PSB BA 3-163/2006 AB správcovská a.s. BA Obsluha a údržba tepelno technického zariadenia VÚ Viničné 6 743 0 PSB Bratislava 01.11.2007 28.02.2007
PSB-1-55-2007 AB Správcovská a.s. Bratislava Rámcová dohoda – obsluha TTZ v posádke Nitra 472 866 100 441 SANM 26.10.2007 31.12.2010
PSBNR-8-54/2008 AB Správcovská Bratislava Obsluha TTZ na rok 2009 203 892 0 PSB Nitra 01.01.2009 31.12.2009
PSBTO-1-17-2010 AB správcovská, a. s. Bratislava iastková zmluva o poskytnutí služby – obsluha TTZ v posádke Nitra v roku 2010 203 892 100 441 SEMaI 01.01.2010 31.12.2010
PSB TO-1-17/2010 AB správcovská, a.s., Bratislava Zmluva o poskytnutí služby č.3 - Obsluha TTZ (Nitra) 203 892 101 048 PSB Topoľčany 01.10.2009 31.12.2010
PSB BA 99-56/2006 AB správcovská,a.s. BA Dodatok č.1 15 304 0 PSB Bratislava 19.02.2007 31.05.2007
PSB BA 99-67/2006 AB správcovská,a.s. BA Obsluha tepelného zariadenia VÚ Viničné 36 106 0 PSB Bratislava 01.01.2007 31.12.2007
PSB BA 99-56/2007 AB správcovská,a.s. BA Obsluha TTZ Viničné 15 304 0 PSB Bratislava 19.02.2007 31.05.2007
PSB BA 99-20/2007 AB správcovská,a.s. BA Obsluha kotolne VÚ Viničné 6 743 0 PSB Bratislava 01.01.2007 28.02.2007
PSB BA-99-56/2007 AB správcovská,a.s. BA Obsluha TTZ Viničné 461 048 15 304 PSB Bratislava 19.02.2007 31.05.2007
PSB BA-99-20/2007 AB správcovská,a.s. BA Obsluha kotolne VÚ Viničné 203 149 6 743 PSB Bratislava 01.01.2007 28.02.2007
PSB TO-1-74/2009 AB správcovská,a.s. Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava Obsluha TTZ - Nitra 203 892 0 PSB Nitra 01.01.2009 31.12.2009