Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PSBTV-117/2008 Plynmont-komp, s.r.o., Mierová 142, Strážske dodatok č.1-Zabezpečenie NTL kotolní na zemný plyn a tuhé palivá v pôsobnosti PSB Trebišov- zníženie ceny -31 000 0 PSB Trebišov Ing. Jozef Sieklik 01.12.2008 31.12.2008
4 - V-06/2007 IRES R+M s.r.o., Košice dodatok č. 4 k ZoD na spracovanie PD akcie Martin, Sučany - bariérová strelnica -20 621 0 SEMaI 08.04.2009 30.09.2009
PSBTV-38/2008 Vojtech Hutka - VOMAX, Lipová 3708/6, Trebišov dodatok č.1-Upratovanie vonkajších priestorov - zimná údržba-zníženie ceny -16 235 0 PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa 28.04.2008 31.12.2008
PSBTV-34/2008 Služby-servis spol. s.r.o., Fr. Hečku 1/1872, Michalovce dodatok č.1-Upratovanie vnútorných priestorov v posádke Trebišov- zníženie ceny -11 361 0 PSB Trebišov Ing. Jozef Polačko 14.04.2008 30.09.2008
PSBTV-122/2008 VOMAX , s.r.o. Lipová 3708/6, Trebišov dodatok č.2Upratovanie vonkajších priestorov - zimná údržba-zníženie ceny -8 298 0 PSB Trebišov Mgr. Lenka Hatráková 19.11.2008 31.12.2008
10 - KaVSÚ-1-635/2007 REKON,s.r.o., Žilina dodatok č. 10 k ZoD na realizáciu akcie Sliač - rekonštrukcia požiarnej stanice -3 103 0 SEMaI 23.04.2009 30.04.2009
2 - 321/2006 GIRA-B.G.H. spol. s r. o., Giraltovce dodatok č. 2 k ZoD na realizáciu akcie Prešov - meteorologické zabezpečenie -2 216 0 SAMaV Košice 17.10.2006 17.11.2006
PSBTV-18-115/2007 Plynmont-komp, spol. s.r.o., Mierová 142, Strážske dodatok č.1-Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK b.č. 39 - kasárne Trebišov- (zmena rozsahu prác a zníženie ceny) -1 081 0 PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa 07.12.2007 12.12.2007
PSB BA-14-64/2009 SPP a.s. KZ - o dodávke plynu č. 9103474971 -225 0 PSB Bratislava, Ing. Kukumberg 18.02.2008
PSBTV-18-12/2007 RADEN, s.r.o. Košice dodatok č.1-Zabezpečenie obsluhy nízkotlakých-teplovodných kotolní-ZoPS( zmena obchodného názvu a ceny - zníženie) -182 0 PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa 01.04.2007 30.06.2007
1 - 1/2008-16-06 Vojenský projektový ústav s. r. o., Bratislava dodatok č. 1 k ZoD na spracovanie PD akcie Bratislava, Vajnory - reko veliteľskej budovy -0 0 SEMaI 08.01.2009 prechod na €
PSB MB-319-26/2006 IRPS, s.r.o. Košice Doatok č.6-Upratovanie vnútorných priestorov v správe PSB Moldava nad Bodvou 0 0 MO SR Úrad správy nehnuteľného majetku Bratislava
PSB MB-319-28/2006 Karol Szabó- Fecsu, výkopové zemné práce, opravy vodovodu a kanalizácie, Moldava n/B. Dodatok č.1-Zimná údržba ciest vojenských objektov v správe PSB Moldava n/B. 0 0 PSB Moldava nad Bodvou
PSB MB-319-25/2006 R.A.T. a.s. Košice Dodatok č.3-Zabezpečenie obsluhy TEZ v správe PSB Moldava n/B. 0 0 MO SR Úrad správy nehnuteľného majetku Bratislava
PSB MB-4/6-1-8 VOP 016 š.p. Moldava n/B. Dodatok č.1-Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd VÚ 5728 Moldava n/B. 0 0 PSB Moldava n/B 05.12.2006
PSB-MB-63-31/2008 SBK s.r.o. Vranov nad Topoľou Dodatok č.1-Oprava strechy b.č.26 OVŠL Košice 0 0 PSB Moldava n/B. 23.06.2008 30.09.2008
PSB-MB-63-18/2008 TREZOR SLOVAKIA s.r.o. Banská Bystrica Dodatok č.1-FOO objektov v správe PSB Trebišov, PSB Moldava n/B., PSB Nitra 0 0 MO SR Úrad správy nehnuteľného majetku Bratislava 04.03.2008 31.12.2008
PSB MB-4/6-1-11/2008 VVS a.s. Košice dodatok -Odber vody pre VÚ 5728 Moldava n/B. 0 0 PSB Moldava n/B. 25.02.2008 25.02.2008
PSB RV-1-50/2009 Slovenský plynárenský priemysel Dodatok - Dodávka plynu 0 0 PSB Rožňava 17.09.2009
PSB RV-1-45/2009 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu-(zlúčenie maloodberu) 0 0 PSB Rožňava 14.07.2009 Zmluva skenovaná v roku 2010 pod číslom PSB RV-32/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>