Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
USZV-2-2-2010 Linde Gas k.s. Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 3/2010 207 207 ZV MO SR 18.11.2009 31.10.2010
USZV-2-3-2010 Linde Gas k.s. Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 4/2010 137 137 ZV MO SR 01.12.2009 30.11.2010
USZV-2-4-2010 S-TEAM Veľký Krtíš Z o poskytnutí služby č. 5/2010 obslužné činnosti tepelno-technických zariadení 144 810 43 817 ZV MO SR 01.01.2010 31.12.2010
USZV-2-5-2010 CHRIEN s.r.o. Zvolen KZ č. 6/2010 na mraziarenské výrobky, mrazenú hydinu 0 22 275 ZV MO SR 04.01.2010 31.12.2010
USZV-2-6-2010 Pekáreň Bzovík Krupina KZ č. 7/2010 na pekárske výrobky 0 14 950 ZV MO SR 04.01.2010 31.12.2010
USZV-2-7-2010 INMEDIA s.r.o. Zvolen KZ č. 8/2010 na dlhodobo skladovateľné potraviny a mliečne výrobky 0 32 670 ZV MO SR 04.01.2010 31.12.2010
USZV-2-8-2010 M-NOVOMAX-D s.r.o. Bušince KZ č. 9/2010 na mäso a mäsové výrobky 0 14 750 ZV MO SR 04.01.2010 31.12.2010
USZV-2-9-2010 HONTEX s.r.o. Krupina KZ č. 10/2010 na pekárske výrobky 0 17 820 ZV MO SR 04.01.2010 31.12.2010
USZV-2-10-2010 Marius Pedersen a.s. Trenčín ZoD č. 11/2010 o zbere, preprave a likvidácii odpadov 0 552 ZV MO SR 18.01.2010 31.12.2010
USZV-2-11-2010 VIS s.r.o. Modrý Kameň KZ č. 12/2010 na ovocie a zeleninu 0 11 880 ZV MO SR 04.01.2010 31.12.2010
USZV-2-12-2010 NAURU s.r.o. Dobrá Niva KZ č. 13/2010 na cukrárenské výrobky 0 2 970 ZV MO SR 04.01.2010 31.12.2010
USZV-2-13-2010 Mgr. Gabriel Doršík - PHO B. Bystrica Zmluva o poskytnutí služby č. 14/2010 na vyhodnotenie slaškových vôd 16 594 7 788 ZV MO SR 01.01.2010 31.12.2010
USZV-2-14-2010 LOM a SLUŽBY Pliešovce Zmluva č. 1 na odvádzanie OV verejnou kanalizáciou 0 432 ZV MO SR 06.01.2010
USZV-2-17-2010 RYBA s.r.o. Košice KZ č. 18/2010 na majonézové výrobky 0 4 455 ZV MO SR 07.01.2010 31.12.2010
USZV-2-18-2010 MECOM GROUP s.r.o. Humenné KZ č. 19/2010 na mäsové výrobky 0 0 ZV MO SR 11.01.2010 31.12.2010
USZV-2-20-2010 S-TEAM Veľký Krtíš Dodatok č. 1 k rámcovej dohode 775 516 0 ZV MO SR 01.02.2010 31.12.2012
USZV-2-21-2010 S-TEAM Veľký Krtíš Z o poskytnutí služby č. 21/2010 na upratovanie priestorov 165 118 70 729 ZV MO SR 01.02.2010 31.12.2010
USZV-2-22-2010 S-TEAM Veľký Krtíš Zmluva o nájem č. 22/2010 na nebytové priestory 2 0 ZV MO SR 18.02.2010 31.12.2010
USZV-2-27-2010 Linde Gas k.s. Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 27/2010 277 0 ZV MO SR 01.03.2010 28.02.2011
USZV-2-30-2010 Toryský Milan B. Štiavnica Zmluva o poskytnutí služby č. 30/2010 na kontrolu a čistenie komínov 1 986 1 986 ZV MO SR 04.05.2010 05.11.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>