Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
AOS-IX-20-2009 AOS-IX-20-2009 Zmluva o vykonaní 19 916 9 079 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 20.11.2009 Európske štrukturálne fondy
AOS–II-6-2010–SaZ AOS–II-6-2010–SaZ Zmluva o dielo 16 386 0 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 17.06.2010 01.08.2010
AOS-I-6-2008-KV AOS-I-6-2008-KV Kúpna zmluva 2 320 500 0 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 27.11.2008 31.10.2010
AOS-I–7-2009-KV AOS-I–7-2009-KV Kúpna zmluva 35 105 15 000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 03.07.2009 31.05.2011
AOS-I-1-2010-KV AOS-I-1-2010-KV Kúpna zmluva 70 210 40 000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 10.02.2010 31.03.2011
AOS-I-2-2010-KV AOS-I-2-2010-KV Kúpna zmluva 166 600 50 000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 04.02.2010 28.02.2012
AOS-IX–22-2009-KV AOS-IX–22-2009-KV Zmluva o poskytnutí služby 23 000 9 606 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 23.12.2009 31.12.2010
AOS-IX-1-2010-Kv AOS-IX-1-2010-Kv Mandátna zmluva 997 997 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 18.01.2010 31.07.2010
AOS-IX-16-2009 AOS-IX-16-2009 Rámcová dohoda 8 330 000 2 000 000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 03.11.2009 03.11.2013 Európske štrukturálne fondy+rozpočtové prostriedky
AOS-IX-5-209-KV AOS-IX-5-209-KV Zmluva o poskytnutí služby 202 300 55 202 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 15.05.2009 31.05.2010
AOS–I-8-2010-KV AOS–I-8-2010-KV Kúpna zmluva 70 805 15 000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 06.07.2010 30.03.2012
AOS-II-2-2010-KV AOS-II-2-2010-KV Zmluva o dielo 35 700 9 000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 08.02.2010 31.05.2012
AOS–I-14-2009-KV AOS–I-14-2009-KV Kúpna zmluva 35 105 10 000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 23.12.2009 31.01.2011
AOS-II-3-2010-V79SC AOS-II-3-2010-V79SC Zmluva o dielo 254 000 176 208 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 26.04.2010 15.12.2010
AOS-I-3-2010-KV AOS-I-3-2010-KV Kúpna zmluva 77 350 20 000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 04.02.2010 28.02.2012
AOS-II-1-2010-KV AOS-II-1-2010-KV Zmluva o dielo 10 710 3 000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 21.01.2010 31.12.2012
AOS-I-7-2010-KV AOS-I-7-2010-KV Kúpna zmluva 30 748 30 748 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 29.06.2010 30.11.2010
AOS-IX-4-2010-KV AOS-IX-4-2010-KV Mandátna zmluva 1 785 1 785 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 24.06.2010 Európske štrukturálne fondy
AOS-I-6-2010-KV AOS-I-6-2010-KV Kúpna zmluva 33 049 11 675 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 29.06.2010 30.11.2010
AOS-IX-10-2009-KV AOS-IX-10-2009-KV Zmluva o poskytnutí služby 275 490 18 695 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 31.08.2009 31.08.2010