Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
AOS-1-101-56-16-2006-OSM ELSINCO Slovensko s.r.o. Kudlákova 4, 841 04 Bratislava Kúpna zmluva 499 800 16 590 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 12.11.2006 20.12.2006
AOS-1-101-56-18-2006-OSM ELSINCO Slovensko s.r.o. Kudlákova 4, 841 04 Bratislava Kúpna zmluva 649 383 21 556 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 12.11.2006 20.11.2006
AOS-1-101-56-6-2006-OSM ELSINCO Slovensko s.r.o. Kudlákova 4, 841 04 Bratislava Kúpna zmluva 599 998 19 916 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 11.09.2006
AOS-1-101-56-5-2006-OSM ELSINCO Slovensko s.r.o. Kudlákova 4, 841 04 Bratislava Kúpna zmluva 1 285 200 42 661 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 11.09.2006 15.12.2006
AOS-I-18-2007-KV ErasData-Pro s.r.o. Jamnického 2, 841 05 Bratislava Kúpna zmluva 348 923 11 582 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 19.12.2007 27.12.2007
AOS-II-92-2008-UI Eurostaving s.r.o. Bakossova 60, 974 00 Banská Bystrica Zmluva o dielo 1 015 129 33 696 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 23.10.2008 01.12.2008
AOS-I-8-2009-KV Fintex s.r.o. Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves Kúpna zmluva 19 969 19 969 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 18.08.2009 31.12.2009
AOS-I-6-2009-KV GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica Kúpna zmluva 43 875 43 875 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 08.06.2009 31.10.2009
AOS-I-13-2007-KV GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica Kúpna zmluva 46 719 1 551 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 09.11.2007 21.12.2007
AOS-I-4-2008-KV GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica Kúpna zmluva 3 500 000 116 179 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 03.10.2008 31.12.2008
AOS-I-4-2008-dodatok GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica Dodatok č.1 kúpna zmluva 0 0 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 27.10.2008 31.12.2008
AOS-IX-2-2008-KV GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica Rámcova dohoda 1 190 000 39 501 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 15.04.2008 15.04.2010
AOS-I-11-2007-KV GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica Kúpna zmluva 2 634 531 87 450 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 12.09.2007 30.11.2007
AOS-I-11-2007-dodatok GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica Dodatok č.1 114 898 3 814 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 24.10.2007 15.12.2007
AOS-1-101-56-19-2006-OSM GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica Kúpna zmluva 894 546 29 694 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 29.11.2006 15.12.2006
AOS-I-5-2010 GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica iastková kúpna zmluva na základe rámcovej zmluvy 1 399 1 399 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 31.05.2010 30.06.2010 (rozpočtové prostriedky)
AOS-I-4-2010-KV GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica iastková kúpna zmluva na základe rámcovej zmluvy 1 098 944 1 098 944 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 09.04.2010 30.06.2010 (europske štrukturálne fondy)
AOS-I-12-2009-KV GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica iastková kúpna zmluva na základe rámcovej dohody 46 210 46 210 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 04.11.2009 31.12.2009 (europske štrukturálne fondy)
AOS-I-13-2009-KV GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica iastková kúpna zmluva na základe rámcovej dohody 15 918 15 918 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 11.12.2009 31.12.2009 (rozpočtové prostriedky)
AOS-I-9-2007-KV GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica Kúpna zmluva 752 389 24 975 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 03.09.2007 30.11.2007