Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PSB PO-3-128/2007 BTS-PO,s.r.o.Prešov Vykonanie opravy prenosných hasiacich prístrojov 731 0 PSB Prešov 02.11.2007 23.11.2007
PSB PO-3-14/2007 erpadlá Pumpeg Veľký Šariš Oprava a údržba čerpadiel a elektromotorov 2 656 0 PSB Prešov 31.12.2007
PSB PO-3-6/2007 D+K ALARM s.r.o. Prešov Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok zariadenia el.požiarnej signalizácie 4 322 0 PSB Prešov
PSB PO-3-151/2007 Daniel Ďurica Dason Prešov Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií v budove č.9 Kasárne SNP Prešov 133 0 PSB Prešov 20.11.2007 30.11.2007
PSB MB-63-69/2007 Daniel Repka, DERATEX - EKO Košice Výrub listnatých stromov v objekte SAMaV a OVŠL Košice 2 796 0 PSB Moldava n/B. 13.08.2007 31.08.2007
PSBPP-158-2007 DS Slovákia s.r.o. Levice Výmena okien - b.č. 4 Stráže 291 031 0 PSB Poprad 03.10.2007 31.10.2007
PSB MB-63-66/2007 E.T.K. s.r.o. Moldava n/B. Oprava chodníkov vo VÚ 5728 Moldava n/B. 11 947 0 PSB Moldava n/B. 26.07.2007 17.08.2007
PSB MB-63-70/2007 E.T.K. s.r.o. Moldava n/B. Oprava vnútroareálovej komunikácie okolo budovy č.38 OVŠL Košice 18 920 0 PSB Moldava n/B. 30.08.2007 07.09.2007
PSB PO-3-152/2007 EKO-FBB s.r.o.Vranov nad Topľou Odber a laboratórny rozbor zeminy 2 656 0 PSB Prešov 15.11.2007 21.11.2007
PSBPO-3-171/2007 EKO-FBB s.r.o.Vranov nad Topľou Vykonanie odborných prehliadok a skúšok tesnosti 9 107 0 PSB Prešov 14.12.2007 20.12.2007
PSB MB-63-21/2007 EKOS, Július Kuchár Košice OP a OS VTZ v objekte SAMaV Košice 8 298 0 PSB Moldava n/B. 21.05.2007 15.06.2007
PSB MB-63-22/2007 EKOS, Július Kuchár Košice OP a OS VTZ v objekte OVŠL Košice 996 0 PSB Moldava n/B. 21.05.2007 25.05.2007
PSB MB-63-23/2007 EKOS, Július Kuchár Košice OP a OS VTZ v objekte Kukorelliho kasárne Košice 4 978 0 PSB Moldava n/B. 01.02.2007 28.07.2007
PSB MB-63-24/2007 EKOS, Július Kuchár Košice OP a OS VTZ v objekte VÚ 3030 Veľká Ida 4 647 0 PSB Moldava n/B. 21.05.2007 30.05.2007
PSB PO-3-130/2007 Ekoservis Slovensko s.r.o. Veľký Slavkov Technologický servis dúchadiel ČOV 517 0 PSB Prešov 22.10.2007 10.11.2007
PSB PO-3-133/2007 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov Obsluha ČOV v správe PSB Prešov v roku 2007 86 334 0 PSB Prešov 01.01.2007 31.12.2007
PSB PO-3-134/2007 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov Obsluha ČOV v správe PSB Prešov v roku 2007 86 334 0 PSB Prešov 01.01.2007 31.12.2007
PSB PO-3-148/2007 Ekoservis Slvoensko s.r.o.Veľký Slavkov Výmena indukčného prietokomeru ČOV-Nižná Šebastová 2 528 0 PSB Prešov 19.11.2007 23.11.2007
PSB PO-3-51/2007 EL spol. s r.o. Spišská Nová Ves Rozbor vzoriek pitnej vody a rozbor odpadových vôd pre objekty v správe PSB Prešov 7 410 0 PSB Prešov 26.03.2007 31.12.2007
PSB MB-63-46/2007 ELCOMAX - Ing. Jaroslav Maxim, Košice Základný servis, pravidelné štvrťročné prehliadky a ročné odborné prehliadky poplachového systému v objekte VÚ 5728 Moldava n/B. 689 0 PSB Moldava n/B. 03.12.2007 31.12.2007