Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PSBPP-205-2006 Technocentrum JKS s.r.o., Kežmarok Revízia bleskozvodov b.č. 22,26,29 GD VVP 6 744 0 PSB Poprad 24.11.2006 12.12.2006
PSBPP-215-2006 Technocentrum JKS s.r.o., Kežmarok Oprava vonkajšieho vedenia NN VVP 16 867 0 PSB Poprad 23.11.2006 11.12.2006
PSBPP-220-2006 Technocentrum JKS s.r.o., Kežmarok Revízia Elektro b.č.1,2,29 KA VVP 8 099 0 PSB Poprad 27.11.2006 12.12.2006
PSB PO-21-126/2006 TONAB s.r.o.Široké istenie bioreaktorov ČOV Nižná Šebastová 6 361 0 Prešov 17.10.2006 16.11.2006
PSB PO-21-129/2006 TONAB s.r.o.Široké istenie kalových polí ČOV Nižná Šebastová 2 891 0 Prešov 18.10.2006 31.10.2006
PSB PO-21-135/2006 TONAB s.r.o.Široké istenie kanalizácie VÚ 6335 Prešov b.č.15 6 015 0 Prešov 17.10.2006 31.10.2006
PSB MB-322-32/2006 UNISTAV, Štefan Balco, Brzotín Vykonanie hygienických malieb vnútorných priestorov budovy U1-OVŠL 23 218 0 PSB Moldava n/B 18.12.2006
PSB MB-4/6-1-8 VOP 016 š.p. Moldava n/B. Dodatok č.1-Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd VÚ 5728 Moldava n/B. 0 0 PSB Moldava n/B 05.12.2006
PSB MB-4/6-2-20/2007 VSE a.s. Košice Dodávka elektrickej energie pre OVŠL Košice, VÚ 3030 Veľká Ida, SAMaV Košice , RZ Bogota - Košický Klečenov 209 088 0 PSB Moldava n/B 31.12.2007
PSBPP-116-2007 Andrej Belejkanič Trebišov Servis klimatizačnej jednotky 27 399 0 PSB Poprad 25.06.2007 31.12.2007
PSB PO-3-3/2007 ANTES B+M s.r.o. Trenčín Odborné prehliadky a pravidelné odborné kontroly IBS 14 842 0 PSB Prešov
PSB PO-3-90/2007 ANTES B+M s.r.o. Trenčín Odborné prehliadky a pravidelné odborné kontroly IBS 35 279 0 PSB Prešov
PSB PO-3-69/2007 ANTES B+M s.r.o. Trenčín Oprava IBS - park techniky VÚ 1172 Prešov 1 770 0 PSB Prešov 18.06.2007 02.07.2007
PSB PO-3-70/2007 ANTES B+M s.r.o. Trenčín Oprava IBS - oprava PTV a perimetra 11 837 0 PSB Prešov 18.06.2007 02.07.2007
PSB PO-3-111/2007 ANTES B+M s.r.o. Trenčín Oprava IBS VÚ 1172 Prešov 3 501 0 PSB Prešov 24.09.2007 31.10.2007
PSB PO-3-150/2007 ANTES B+M s.r.o.Trenčianska Turná Oprava IBS-park techniky 708 0 PSB Prešov 19.11.2007 30.11.2007
PSB MB-63-64/2007 ANTES B+M, s.r.o. Trenčín Vykonávanie funkčných skúšok na EZS - PSN a SKV v objekte Šrobárove kasárne Košice 4 889 0 PSB Moldava n/B. 01.07.2007 31.12.2007
PSB PO-3-140/2007 BRODEM Brodzák Jozef Veľký Šariš Oprava parovodu pri b.č.16 1 651 0 PSB Prešov 06.11.2007 09.11.2007
PSB PO-3-103/2007 BTS-PO,s.r.o.Prešov Vykonanie kontroly hasiacich prístrojov 261 0 PSB Prešov 03.09.2007 21.09.2007
PSB PO-3-115/2007 BTS-PO,s.r.o.Prešov Kontrola požiarnych klapiek 369 0 PSB Prešov 24.09.2007 05.10.2007