Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PSB MB-319-29/2006 RAT a.s. Košice Dodatok č.4-Zabezpečenie obsluhy TEZ v správe PSB Moldava n/B. 241 187 0 MO SR Úrad správy nehnuteľného majetku Bratislava 31.12.2008
PSB-MB-322-37/2006 RAT, a.s. Košice Oprava sociálnych zariadení v b.č.12 v objekte OVŠL Košice 8 293 0 PSB Moldava n/B 15.12.2006
PSB MB-322-30/2006 RAT, a.s. Košice Zabezpečenie prípravy technologických zariadení na zimnú vykurovaciu sezónu 2006/2007 9 796 0 PSB Moldava n/B
PSB PO-21-111/2006 REMONZA Prešov Oprava vodovodného potrubia pre b.č.21 2 575 0 Prešov 31.08.2006 10.09.2006
PSB PO-21-116/2006 REMONZA Prešov Oprava vodovodného potrubia pre psinec 585 0 Prešov 31.08.2006 08.09.2006
PSB PO-21-145/2006 REMONZA Prešov Výmena šupatiek pre b.č.41,42 a 45 letisko 4 305 0 Prešov 30.11.2006 06.12.2006
PSB PP-134-2006 REOP Poprad s.r.o.,Poprad Revízie tlakových zariadení 6 604 0 PSB Poprad 02.10.2006 27.10.2006
PSB-MB-322-39/2006 REVÍZIE s.r.o. Rožňava Odstránenie závad ELI a montáž priečok v objekte Úhorná 4 312 0 PSB Moldava n/B 31.12.2006
PSB MB-319-22/2006 SBK s.r.o Vranov nad Topľov Ošetrovanie a orezávanie kríkov a divoko rastúceho porastu v objektoch obhospodarovaných PSB Moldava n/B. 33 183 0 PSB Moldava n./Bodvou 31.12.2007
PSB PP-164-2006 SBK s.r.o., Vranov nad Topĺov Oprava betónových podláh b.č.13 Stráže 19 882 0 PSB Poprad 23.11.2006 12.12.2006
PSB PP-165-2006 SBK s.r.o., Vranov nad Topĺov Oprava betónových podláh b.č.12 Stráže 29 836 0 PSB Poprad 23.11.2006 12.12.2006
PSB MB-319-17/2006 SBK,s.r.o. - Vranov nT Ošetrovanie a orezávanie kríkov a divoko rastúceho porastu pre PSB Moldava n/B. 33 183 0 PSB Moldava n/B 30.03.2007
PSB PO-21-119/2006 SBK,s.r.o.Vranov nad Topľou Oprava stojanok,pojazdných a vzlet.dráh letisko Prešov 11 263 0 Prešov 09.10.2006 23.10.2006
PSB PO-21-123/2006 SBK,s.r.o.Vranov nad Topľou držba brodového prepraviska Haniska pri Prešove 3 519 0 Prešov 23.10.2006 03.11.2006
PSB PO-21-147/2006 SBK,s.r.o.Vranov nad Topľou Oprava nabíjacej stanice AKBb.č.30 DK Prešov 33 177 0 Prešov 29.11.2006 20.12.2006
PSBPP-197-2006 SEGAS združenie Švábovce Servis a oprava horákov 1 878 0 PSB Poprad 20.10.2006 31.12.2006
PSBPP-146-2006 SERVICES MCK s.r.o. Košice Oprava bleskozvodov - VÚ Nemecká Oprava bleskozvodov - VÚ Kvetnica 33 187 0 PSB Poprad 04.09.2006 15.11.2006
PSBPP-125-2006 SLOKO s.r.o. Námestovo Stavebné úpravy na budove č.4 - DK Poprad 59 492 0 PSB Poprad 31.08.2006 24.09.2006
PSBPP-186-2006 SLOKO s.r.o. Námestovo Oprava ELI b.č. 4 DK Poprad 12 454 0 PSB Poprad 09.11.2006 08.12.2006
PSBPP-187-2006 SLOKO s.r.o. Námestovo Výmena žľabov a zvodov b.č.4 DK Poprad 6 636 0 PSB Poprad 09.11.2006 09.12.2006