Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PSB RK-37-63/2009 Zubek Vladimír st. Lipt. Trnovec ZoD - Havária číslo 311 - oprava uzatváracieho ventilu na rozvode pitnej vody v objekte Vodojemu Jamník 887 0 PSB Ružomberok 04.11.2009 06.11.2009
PSB RK–180-9/2008 Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodu Lipt. Trnovec Oprava kanalizačnej prípojky b. č. 78 - havária č. 60/2008 v objekte kasární Mokraď 1 193 0 PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka 14.04.2008 30.04.2008
PSB RK-180-143/2008 Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Lipt. Trnovec Oprava rozvodov splaškovej a dažďovej kanalizácie v objekte kasární Ružomberok 6 630 0 PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka 22.10.2008 15.11.2008
PSB RK-180-144/2008 Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Lipt. Trnovec Oprava dažďovej kanalizácie a terénu b. č. 21 v objekte kasární Ružomberok 6 613 0 PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka 22.10.2008 30.11.2008
PSB RK-180-129/2008 Zúbek Vladimír Montáže, opravy a rekonštrukcia vodovodov Lipt. Trnovec istenie kanalizácie - žumpa Mútnik + psinec b. č. 34 1 653 0 PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka 03.09.2008 30.09.2008
PSB RK-180-161/2008 Zúbek Vladimír Montáže, opravy a rekonštrukcia vodovodov Lipt. Trnovec Odstránenie závad po odborných technických prehliadkach tesnosti vodných stavieb 3 280 0 PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka 10.11.2008 20.11.2008
PSB RK-310-15/2007 Zubek Vladimír Lipt. Trnovec Vyznačenie trasy vodovodu mimo objektu a v objekte kasární Mokraď 9 957 0 PSB Ružomberok 02.06.2007 31.08.2007
PSB RK-310-19/2007 Zubek Vladimír Lipt. Trnovec istenie rozvodov kanalizácie v objekte kasární Mokraď 9 954 0 PSB Ružomberok 09.05.2007 31.05.2007
PSB RK-310-20/2007 Zubek Vladimír Lipt. Trnovec istenie rozvodov kanalizácie v objekte kasární Ružomberok 6 638 0 PSB Ružomberok 15.06.2007 31.10.2007
PSB RK-310-21/2007 Zubek Vladimír Lipt. Trnovec Oprava kanalizácie v objekte kasární Mokraď 9 551 0 PSB Ružomberok 23.04.2007 31.05.2007
PSB RK-310-22/2007 Zubek Vladimír Lipt. Trnovec Oprava prívodných rozvodov vody v objekte kasární Mokraď 3 338 0 PSB Ružomberok 02.05.2007 31.05.2007
PSB RK-310-23/2007 Zubek Vladimír Lipt. Trnovec Oprava dažďovej kanalizácie a terénu b. č. 22 v objekte kasární Ružomberok 10 335 0 PSB Ružomberok 09.05.2007 31.07.2007
ZTS-S/OER/ON/2364/2006 ZTS-ŠPECIÁL, a.s. Dubnica nad Váhom súprava elevačných častí bez nabíjačky 347 682 0 VTSÚ Záhorie 01.12.2006 20.12.2006
RVP-84-25-2007 ZTS Elektronika SKS s.r.o Zmluva o dielo 4 135 0 Riaditeľstvo Vojenskej polície 10.05.2007 31.12.2009
RVP-84-26-2007 ZTS Elektronika SKS s.r.o Zmluva o dielo 9 481 0 Riaditeľstvo Vojenskej polície 10.05.2007 31.12.2009
KaVSÚ-2-1056/2009 ZTS Elektronika SKS s. r. o. Nová Dubnica KZ – kalibrátor revíznych prístrojov CPV: 38540000-2 31 192 0 OS SR 09.11.2009 30.11.2009
ZV-81-64/2008 ZSNP RECYKLING, a.s. Žiar n/Hronom Zmluva o nájme starých vozidiel č.ÚŠZV-81-64/2008 0 0 ZV MO SR 02.12.2008
PSB HC-67-1/2008 ZSE Energia, a.s., Bratislava Dodávka elektrickej energie pre PSB Hlohovec na rok 2008 -RS TT 398 327 0 PSB Hlohovec 22.02.2008 31.12.2008
PSB HC-67-2/2008 ZSE Energia, a.s., Bratislava Dodávka elektrickej energie pre PSB Hlohovec na rok 2008- VA TT 0 0 PSB Hlohovec 22.02.2008 31.12.2008
PSB HC-67-3/2008 ZSE Energia, a.s., Bratislava Dodávka elektrickej energie pre PSB Hlohovec na rok 2008- VA TT 0 0 PSB Hlohovec 22.02.2008 31.12.2008