Zmluva č. 29/2009-3100-2020/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:29/2009-3100-2020/2009
Dodávateľ:Acase, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 252,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 252,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy