Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prevzatie, balenie kolkových známok, dodávka spotrebného materiálu, preprava kolkových známok, preprava finančnej hotovosti do centra spracovania a do peňažného ústavu. Dopĺňanie autormatického vydávača kolkových známok, spracovanie hotovosti z automatic
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 780 289,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ: