Zmluva č. 36/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:36/2006
Dodávateľ:ENVI-GEOS, s.r.o., Nitra, M.S. Trnavského
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Dolné Štitáre
Zmluvne dohodnutá čiastka:773 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:773 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova

Prílohy