Zmluva č. 25/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:25/2006
Dodávateľ:Geocentrum s.r.o., Nitra, J. Vuruma
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Nové Sady
Zmluvne dohodnutá čiastka:80 920,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:80 920,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova

Prílohy