Zmluva č. 10/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/2006
Dodávateľ:Geomerkart s.r.o., Veľký Krtíš, Komenského
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Horné Jabloňovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:83 880,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:83 880,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova

Prílohy