Zmluva č. 1-EO/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1-EO/2008
Dodávateľ:DEXION, spol.s r.o., Nitra, F. Mojtu
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zhotovenie posuvných policových regálov Compaktus.
Zmluvne dohodnutá čiastka:23 351,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23 351,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:23 351,92
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova

Prílohy