Zmluva č. 7/2007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/2007/2007
Dodávateľ:Softline Services a.s., Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - zariadenie UPS
Zmluvne dohodnutá čiastka:22 909,11
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:22 909,11
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava
Poznámka:Prepočet konverzným kurzom 1€/30,1260 Skk

Prílohy