Zmluva č. 3/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2006/2006
Dodávateľ:JOKOMAL - Jozef Kocsis, Nové zámky
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - stavebné úpravy vrátnice
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 231,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 231,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava
Poznámka:Prepočet konverzným kurzom 1€/30,1260 Skk

Prílohy