Zmluva č. 2664/09/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2664/09/2010
Dodávateľ:Auto - Impex s.r.o Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na dodávku nákladného motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 400,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 400,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:35 000,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava
Poznámka:uhradené

Prílohy