Zmluva č. 20/2007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20/2007/2007
Dodávateľ:Comsyco s.r.o., Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva na dodávku osobných počítačov
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 809,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 809,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava
Poznámka:Prepočet konverzným kurzom 1€/30,1260 Skk

Prílohy