Zmluva č. 2009/RS/H/018/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2009/RS/H/018/2009
Dodávateľ:KASYS s.r.o Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva na dodávku archivačnéhho zariadenia máp
Zmluvne dohodnutá čiastka:49 950,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:49 950,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava

Prílohy