Zmluva č. 171-112-841/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:171-112-841/2009/2009
Dodávateľ:Autopolis s.r.o Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na dodávku úžitkových motorových vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:51 800,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:51 800,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava

Prílohy