Zmluva č. 16/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:16/2006
Dodávateľ:Peter Zlesák, Ba, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na zabezpečenie stravovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:120 248,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:120 248,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava
Poznámka:Ukončená k 31.5.2007, Prepočet konverzným kurzom 1€/30,1260 Skk

Prílohy