Zmluva č. 104/2009/0/13/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:104/2009/0/13/2009
Dodávateľ:Doprastav a.s., Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - stavebné a rekonštrukčné práce
Zmluvne dohodnutá čiastka:76 066,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:76 066,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava

Prílohy