Zmluva č. 010/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:010/2009/2009
Dodávateľ:THERMIS s.r.o., Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - výmena výmenníka tepla
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 631,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 631,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava

Prílohy