Zmluva č. 01.11.2007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01.11.2007/2007
Dodávateľ:Ing. Matej Klošiak, PhD., Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí práv k softveru
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 983,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 983,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava
Poznámka:Prepočet konverzným kurzom 1€/30,1260 Skk

Prílohy