Zmluva č. MM04.12/01/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:MM04.12/01/2004
Dodávateľ:MHM computer Slovakia s.r.o. Ba, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nájomná zmluva o nájme prostriedkov výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:41 841,07
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:41 841,07
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava
Poznámka:vypoved zo zmluvy, súdny spor, Prepočet konverzným kurzom 1€/30,1260 Skk

Prílohy