Zmluva č. 2007/CPX-GKU/001/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2007/CPX-GKU/001/2007
Dodávateľ:Comparex Slovakia s.r.o Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o prenájme diskových polí
Zmluvne dohodnutá čiastka:131 955,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:131 955,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:78 510,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava
Poznámka:Prepočet konverzným kurzom 1€/30,1260 Skk

Prílohy