Zmluva č. 117/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:117/2010
Dodávateľ:Jáger s.r.o - L.Mikuláš, Liptovský Mikuláš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o výkone strážnej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:22 821,59
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:22 821,59
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:22 456,11
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava

Prílohy