Zmluva č. 10358735/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10358735/2009
Dodávateľ:Bentley Systems ČR s.r.o., Praha, Praha, ČR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o programe SELECT
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 920,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 920,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava
Poznámka:uhr. I.polrok 6497,40 €

Prílohy