Zmluva č. -/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-/2004
Dodávateľ:Ing. Darina Karczová, Bratislava, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o účtovníckych prácach
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 574,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava
Poznámka:929,00 €/MES

Prílohy