Zmluva č. --/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:--/2009
Dodávateľ:GEODÉZIA Žilina a.s. Žilina, Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení upratovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 066,38
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 066,38
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:634,50
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Geodetický a kartografický ústav , Bratislava

Prílohy