Zmluva č. 4/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/2005
Dodávateľ:Perfekt Slovakia s.r.o., Banská bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Strážna služba
Zmluvne dohodnutá čiastka:62,94
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:145,55
Celková dohodnutá čiastka:208,49
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 420,43
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy